Odluka o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. - 2020. godine u 2018. godini

Odluku možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Popratnu dokumentaciju možete pogledati ili preuzeti ovdje:

Natječaj za dodjelu potpora

Izjava EZ 1407

Izjava EZ 1408

Izjava male vrijednosti

Privola / Suglasnost