Izjavu o nepostojanju sukoba interesa možete pogledati ili preuzeti ovdje.