Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja knjižnične građe i usluga K.C.V.L.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 2018

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva 2018

Pravilnik zaštita na radu 2018

Pravilnik zaštita od požara 2017

Popis arhivskog gradiva K.C.V.L.

Zakon o knjižnicama