Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2021. godinu možete pogledati ili preuzeti ovdje.