Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj možete pogledati ili preuzeti ovdje.