Općinsko vijeće Velike Ludine na svojoj je 7. sjednici jednoglasno donijelo Proračun za 2022. godinu u iznosu od 14 milijuna 907 tisuća i 500 kuna.

Kako ističe načelnik Dražen Pavlović, on će sadržavati projekte koji se ove godine zbog korona krize nisu uspjeli provesti, ali i neke nove. „S obzirom na globalnu situaciju možemo reći da smo zadovoljni s ovom godinom. Po pitanju financija mogu reći da nemamo zaduženja niti dugovanja te imamo novi Proračun koji je realan, a ukoliko bude određenih natječaja iz EU i nacionalnih fondova možda će biti još i veći. Imali smo u planu za ovu godinu, a nismo uspjeli napraviti asfaltiranje ulice Bukovec u Grabrovom Potoku te izgradnju oko 2700 metara vodovodne mreže u naselju Ludinica jer tamo imamo 4 obitelji te ćemo izgradnjom te mreže, a čiji početak očekujemo u proljeće, imati 100% izgrađenu vodovodnu mrežu na području Općine.“ – pojasnio je.

Nastavit će se i obnova  župne crkve, vatrogasnih i društvenih domova, među kojima vrijedni istaknuti ulaganje u projekt „Opremanje sale Društvenog doma Velika Ludina“, za čiju je provedu vijeće i dalo suglasnost. „To je jedan od projekata koji se radi europskim novcem preko našeg LAG-a i odradit će se tijekom sljedeće godine. Radi se o 19 tisuća eura iz EU, a nešto ćemo i mi doplatiti kako bi se dom uredio i osuvremenio.“ – rekao je načelnik.

Također, nastavit će se i ulaganja u uređenje pojedinih prometnica. „Očekuje se, odnosno, vrlo je vjerojatno da će se odraditi i ta velika investicija od 7-8 milijuna kuna. Riječ je rekonstrukciji županijske ceste od Male Ludine preko Kompatora i Grabričine do Mustafine Klade. Dionica od 3,5km će se proširiti, modernizirati te će se odraditi i bankine i svi ostali potrebni sadržaji. To je jedina dionica cesta na našem području kojoj je potrebna određena veća intervencija.“ – pojasnio je načelnik.

U nastavku sjednice Vijeće je donijelo Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine. Riječ je o dvije kuće s pripadajućim zemljištima, a koje se nalaze na području Velike Ludine i Katoličkom Selišća, te četiri poljoprivredna zemljišta od kojih se po jedno nalaze u Velikoj Ludini i Ludinici, a dva u Gornjoj Vlahiničkoj. „Budući da je za svaku ponuđenu nekretninu stigla po jedna ponuda, nadmetanja nije bilo, dok će se preostalih 9 neprodanih nekretnina, s još nekima za koje Općina trenutno rješava dokumentaciju, naći na sljedećem natječaju.“ – pojasnila je Jelena Malekinušić, viša stručna suradnica za opće i upravne poslove.

Vijeće je potvrdilo i prijedlog Odbora za školstvo i dodjelu stipendija. Pet učenika tako je ostvarilo sufinanciranje u  visini 50% od pune cijene smještaja u srednjoškolskom domu. Dodijeljene su 18 srednjoškolske stipendije u iznosu od po 300 kuna mjesečno, 14 po socijalnom kriteriju, a 4 po kriteriju izvrsnosti, te je dodijeljeno 7 studentskih stipendija, 3 po socijalnom kriteriju, a 4 po kriteriju izvrsnosti, u iznosu od 600 kuna mjesečno. 

Vijećnici su radi usklađivanja sa situacijom na terenu donijeli i III. Izmjename i dopuname Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica u naseljima na području Općine Velika Ludina, a što se odnosilo na lijevu stranu u nastavku Cvjetne ulice koja pripada naselju Vidrenjak.

Sukladno propisanom Zakonu vijećnici su usvojili i Godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te su donijeli i  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje.

Donošenjem Odluke o otpisu potraživanja za grobnu naknadu vijećnici su otpisali dugovanja građana za razdoblje od 1996. do 2017. godine u ukupnom iznosu od 138.211,12 kuna. Kako je pojasnila referentica za komunalne poslove Mirela Montag riječ je o 362 dužnika, no neki od njih nisu stvarni, već je došlo do određenih proceduralnih pogrešaka pri upisu za određenu godinu u kojoj stoji da nisu platili, a postoji i dio ljudi koji godinama nije plaćao tu naknadu, no, sukladno nadležnom Zakonu, otpisano mora biti i njihovo dugovanje budući da sve unazad tri godine ide u zastaru.

Vijećnici su donesli i Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt: „Opremanje sale Društvenog doma Velika Ludina“. Riječ je o projektu koji će se sufinancirati preko LAG-a te je ova Odluka samo formalnost, a detalje o njoj načelnik je pojasnio u izlaganju o novom Proračunu.

Vijeće je u nastavku dalo suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina vezanu uz oslobađanje plaćanja mjesta do ponovnog polaska jednog djeteta koje se očekuje nakon završetka postupka dijagnostike i procjene.

Na samome kraju vijećnici su donijeli Izmjenu Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda  na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika Ludina od 20.11.2020. Naime, kako je pojasnila referentica i komunalna redarka Verica Kesak, zbog određenih promjena vezanih uz navedeno u natječaju i ono koje je stvarno na terenu. Neke su parcele obrasle, a u tekstu natječaja nisu navedeni troškovi krčenja, potom kod nekih je došlo do promjene provedenim geodetskim elaboratom, a za neke nisu pristigle ponude. Upravo će se one naći u novom Javnom natječaju, a za koji je, kao i za osnivanje i imenovanje Povjerenstva, Vijeće donijelo potrebne Odluke.