Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta na lokaciji k.č.br. 2517 u k.o. Ruškovica, livada Grabričinak.č.br. 1347/2 u k.o. Ruškovica, oranica u Podvrtima, k.č.br. 80 u k.o. Ludina, oranica pod Bukovci