II. izmjene i dopune proračuna Opći dio - prihodi i rashodi možete pogledati ili preuzeti ovdje.

II. izmjene i dopune proračuna 2022. godine možete pogledati ili preuzeti ovdje.

II. izmjene i dopune proračuna Opći dio sintetika i analitika možete pogledati ili preuzeti ovdje.

II. izmjene i dopune Programa 2022 -Vatrogastvo i civilna zaštita možete pogledati ili preuzeti ovdje.

II. izmjene i dopune programa 2022 - građenja , održavanja i uređenja komunalne infrastukture možete pogledati ili preuzeti ovdje.

II. izmjene i dopune Programa 2022- Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Odluku o II.izmjenama i dopunama proračuna za 2022. god. možete pogledati ili preuzeti ovdje.

I. izmjene i dopune Programa 2022 - javnih potreba u kulturi možete pogledati ili preuzeti ovdje.

I. izmjene i dopune Programa 2022 - Progam zaštite okoliša možete pogledati ili preuzeti ovdje.

I. izmjene i dopune Programa 2022- javnih potreba u finaciranju predškolskog odgoja možete pogledati ili preuzeti ovdje.