Utorak 7 Prosinac 2021

Dana 10. veljače 2021. godine u ime Općine Velika Ludina potpisao sam Ugovor sa ravnateljem Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Stipom Šapinom o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja kolničkog zastora dijela županijske ceste Ž3124 u naselju Vidrenjak na području Općine Velika Ludina.  Radovi obuhvaćaju uređenje asfaltnog sloja u dva nova sloja, uređenje bankina, uređenje cestovnih jaraka, izrada betonskih cijevnih propusta te prilagodba kolnih ulaza, a sve u dužini 2 km. Vrijednost radova procjenjuje se na 1.500.000,00 kuna koji će se financirati na način 50%  Općina Velika Ludina, a 50 % Županijska uprava za ceste. Odmah po potpisu Ugovora bit će od Županijske uprave za ceste proveden javni natječaj, izabran izvođač radova te se očekuje da radovi budu izvršeni tijekom travnja i svibnja tekuće godine.

 

                Podsjećamo da je ovo drugi ovakav Ugovor jer je prije četiri godine, na isti način, izvršena rekonstrukcija županijske ceste Ž 3158 od naselja Vidrenjak do naselja Okoli. Namjera nam je da u budućnosti na isti način sufinanciramo i obnovu županijske ceste od Male Ludine do Mustafine Klade. Time bi sve županijske dionice ceste na području Općine Velika Ludina bile u potpunosti rekonstruirane, a isto tako Općina Velika Ludina znatna sredstva kontinuirano ulaže u održavanje vlastitih – nerazvrstanih cesta na području Općine Velika Ludina. Ove godine na vlastitim prometnicama planira se uređenje (asfaltiranje) ulice Bukovec u dužini 1km, produžetka Cvjetne ulice, te produžetka Obrtničke ulice u Velikoj Ludini. Također se planiraju radovi na popravci dionica ceste na području Ruškovice, Katoličkog Selišća i Kompatora.

Načelnik Općine Velika Ludina


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3