Sisačko moslavačka županija objavila je natječaj za sufinanciranje smještaja i prehrane učenicima u učeničkim domovima. Natječaj možete pogledati na sljedećem linku:

http://www.smz.hr/site/natj/javni/details/183-sufinanciranje-smjetaja-i-prehrane-u-uenikim-domovima