GFI za 2020. godinu možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Bilješke uz GFI za 2020. godinu možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Odluke za 2020. godinu možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Izvješće o stanju društva za 2020. godinu možete pogledati ili preuzeti ovdje.