I. izmjene operativnog i financijskog plana za 2019.g. poduzeća Ludina d.o.o. možete pogledati ili preuzeti ovdje.