I. izmjene i dopune financijskog plana Ludina d.o.o. za 2020. godinu možete pogledati ili preuzeti ovdje.