Utorak 27 Listopad 2020

26. veljače u trgovačkom društvu Moslavina d.o.o. održana je sjednica Nadzornog odbora i skupština na kojima je donesena odluka o mogućnosti plaćanja troškova priključka na vodovod građanima od 6 do 12 rata. Radi se o troškovima materijala i radne snage, a ovlasti za navedene radove jedino ima Moslavina d.o.o. Navedeni radovi se odnose na priključak na vodovodnu mrežu. Ovom odlukom nadamo se da ćemo sugrađanima olakšati  snošenje troškova priključka na vodovodnu mrežu i da ćemo tom mjerom dobiti veći broj priključenih fizičkih osoba. Odluka je donesena u duhu predstojećeg projekta Aglomeracije pošto će se tim projektom omogućiti pristup vodovodu većem dijelu našeg stanovništva u prigradskim naseljima.

Moslavina d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina te se spomenutom mjerom nastoji olakšati troškove izrade samog priključka.


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3