Upisnik o zahtjevima za pristup informacijama za 2020. godinu možete pogledati ili preuzeti ovdje.