Sljedeći izvještaji su dostupni za pregled ili preuzimanje u PDF formatu.


Zapisnik sa skupštine održane 22.12.2021 Preuzmi
Zapisnik sa skupštine održane 27.08.2021 Preuzmi
Zapisnik sa godišnje skupštine za 2020. godinu održane 18.08.2021 Preuzmi
Zapisnik sa skupštine održane 15.12.2020 Preuzmi
Zapisnik sa godišnje skupštine za 2019. godinu održane 25.06.2020 Preuzmi
Zapisnik sa skupštine održane 16.03.2020 Preuzmi
Zapisnik sa skupštine održane 20.02.2020 Preuzmi