U Velikoj Ludini su dana, 03. travnja 2018. godine započeli radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta.

Riječ je o projektu kojeg sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Kohezijskog fonda sa 1.993.754,78 kuna, što iznosi 85% prihvatljivih troškova Projekta (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0016), te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu do 246.287,36 kuna (Referentni broj ugovora: JPF.2017.-3.320.). Ukupna vrijednost projekta je 2.345.593,87 kuna.
U reciklažno dvorište otpad će besplatno moći odlagati građani s prebivalištem na području Općine Velika Ludina i ostali vlasnici nekretnina na ovom području. Reciklažno dvorište u Velikoj Ludini bit će sagrađeno u Zagrebačkoj ulici, Poslovna zona II (k.č.br. 407/5, k.o. Vidrenjak).

Radove na izgradnji Reciklažnog dvorišta u Velikoj Ludini izvodi Zajednica ponuditelja- MIPEK d.o.o. i Elektrocentar Petek d.o.o., a završetak projekta predviđa se do 13. kolovoz 2018. godine.