Ponedjeljak 11 Prosinac 2023

Novi Program Europske unije Erasmus+ koji obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta našao je mjesto provođenja i u OŠ Ludina. Prijavom dvaju projektnih aktivnosti te odobravanjem financijskih sredstava za obje, Škola je postala jedina osnovnoškolska ustanova na državnoj

razini koja je uspjela povući sredstva za istodobno provođenje više aktivnosti!

 

Na tomu treba zahvaliti Timu za mobilnost, pri Školi zaduženom za

praćenje, prijavu i provedbu međunarodnih projekata, a koji je izuzetno

uspješno obavio taj posao povukavši od Agencije za mobilnost i programe

EU-a, kao provedbenoga tijela Europske komisije, znatna sredstva za

provođenje obje ključne aktivnosti za koje se Škola natjecala.

Ključne aktivnosti (KA 1 i KA 2) povezane su glavnim projektnim ciljem, a

to je razviti model uvođenja poduzetništva za primarnu obrazovnu razinu te

izraditi cjeloviti kurikulum za poduzetništvo. Čitavi projekt pod nazivom

Czeck It Out, Be Croative And Finnish Ahead 2014 – 2017 u trajanju od tri

godine započeo je s primjenom 1. rujna 2014., a prva značajna aktivnost

održana je u Finskoj, gradu Oulu.

Nakon opsežnih dvomjesečnih priprema, osam članica školskoga tima za

mobilnost boravilo je od 10.-15. studenoga u Finskoj na transnacionalnom

koordinacijskom sastanku partnerskih škola. Tijekom sedmodnevnoga boravka

usuglašavao se program i aktivnosti koje će se provoditi tijekom tzv.

hrvatskoga tjedna u travnju 2015. Učitelji i ravnateljica OŠ Ludina osim

toga imali su priliku upoznati i usporediti obrazovne sustave partnerskih

zemalja, upoznati njihove kurikulume, boraviti na nastavi te upoznati

način funkcioniranja finske osnovne škole. Osobito dragocjena bila je

posjeta međunarodno poznatome, priznatom i nagrađivanom centru za učenju

poduzetništva Yrityskylä u Oulu, gdje smo dobili neposredni uvid o

uključenosti poduzetništva te oblicima učenja o poduzetništvu u finskom

primarnom obrazovanju.

To će naime za OŠ Ludina biti od neprocjenjive koristi u fazi održivosti

aktualnoga projekta, ali i poticaj da se odmah po povratku u školu pokrenu

konkretne promjene u ponudi izvannastavnih aktivnosti te pristupu

učenicima.

Učenicima, učiteljima i ravnateljima partnerskih škola iz Češke i

Finske koje ugošćujemou u travnju 2015. osim učenja o hrvatskome

obrazovnom sustavu, sudjelovanju na različitim poduzetničkim radionicama i

prakticiranju brojnih školskih aktivnosti ponudit ćemo i konkretna

poduzetnička rješenja u vidu obogaćene turističke ponude.


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3