Četvrtak 18 Srpanj 2024

CILJEVI PROJEKTA

Na području Općine Velika Ludina izgrađeno je 29,10 km nerazvrstanih cesta. Strateškom razvojnim planom, a u okviru SWOT-analize prepoznat je problem nedovoljne kvalitete i razine sigurnosti prometnica na području općine. Cvjetna ulica, prometnica u kategoriji nerazvrstanih cesta, nalazi se u samom središtu općine. Na Cvjetnu ulicu se izravno spaja naselje Vidrenjak. Osim za potrebe stanovnika Cvjetne ulice (u sklopu naselja Velika Ludina) i naselja Vidrenjak , ulica služi i za prometovanje gospodarskih vozila, prije svega vezano za poslovanje voćnjaka i rasadnika smještenih u Cvjetnoj ulici. Prometnica u trenutnom stanju ne zadovoljava kvalitetom potrebe lokalnog stanovništva i gospodarstva. Kolnik je preuzak, nogostup ne postoji, a postojeći sustav odvodnje atmosferskih voda je nedovoljnog kapaciteta što uzrokuje poplave nakon obilnijih oborina.

Cilj projekta je rekonstrukcija ceste u Općini Velika Ludina u svrhu poboljšanja kvalitete života stanovnika, sigurnosti kretanja te unaprjeđenja mobilnosti.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Provedbom projekta ostvarit će se sljedeći rezultati:

Poboljšana kvaliteta života, sigurnost kretanja i unaprjeđena mobilnost stanovnika.

Trenutno, Cvjetna ulica je prometnica preuskog kolnika. Vozila su prilikom mimoilaženja prinuđena silaziti s kolnika. Preuzak kolnik predstavlja opasnost i za pješake jer je razmak između vozila u prolasku i pješaka premalen i dovodi pješake u opasne situacije.  Tijekom obilnijih oborina dolazi do izlijevanja vode iz postojećeg sustava odvodnje nedovoljnog kapaciteta te pojave bujica i plavljenja stambenih i gospodarskih dvorišta i objekata.

Proširivanje i dovođenje kolnika na standard dvotračne prometnice, ugradnja prometne signalizacije i sustava odvodnje dovest će do značajnog poboljšanja sigurnosti, mobilnosti kao i općeg podizanja kvalitete života stanovnika u odnosu na trenutno stanje prometnice.


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3