Srijeda 2 Prosinac 2020

OPĆINA NE RADI SA STRANKAMA

OSIM ZA SMRTNE SLUČAJEVE

Za sve ostalo nazvati: 044/658 935 ili 044/658 112

ili se obratiti na mail: opcina@ludina.hr

DJELATNICI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA SLUŽBE OPĆINE VELIKA LUDINA SU:

 

JELENA MALEKINUŠIĆ
Privremeni pročelnik 044 658 935
HRVOJE PLAŠČAR
Viši referent za financijske poslove 044 658 112
044 658 220
VERICA KESAK
Referent – komunalni redar 044 658 365
044 658 250
MIRJANA RAJTORA
Referent za administrativne poslove 044 658 935
DARIO HEGEL
Domar 098 601 216
BILJANA MARKOVIĆ
Spremač 092 2864 935

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3