Četvrtak 18 Srpanj 2024

Sukob interesa Općinsko vijeće

 

OBVEZE ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U SVRHU SPRJEČAVANJA SUKOBA INTERESA

 

            Člankom 4. stavak 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj: 143/21) član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

            Popis udjela objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

            Člankom 4. stavak 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.

Obavijesti iz članka 4. stavak 3. – NEMA

Obavijesti iz članka 4. stavak 5.

Član općinskog vijeća Datum dostave obavijesti Naziv poslovnog subjekta Vlasništvo Prilog
DEJAN FALTIS 07.02.2022. DENI-TISAK Član obitelji (supruga) Pisana obavijest
Član općinskog vijeća Datum dostave obavijesti Naziv poslovnog subjekta Vlasništvo Prilog
DEJAN FALTIS 15.02.2023. DENI-TISAK Član obitelji (supruga) Pisana obavijest


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3