Ponedjeljak 27 Svi 2024

Pravo na pristup informacijama

 

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se na adresu: Općina Velika Ludina, Svetog Mihaela 37, 44316 Velika Ludina, a može se:

  • pismeno predati izravno na urudžbeni zapisnik u Općini Velika Ludina  ili
  • putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • usmeno na zapisnik službeniku za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama možete pogledeti ili preuzeti ovdje

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije možete pogledeti ili preuzeti ovdje

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije možete pogledeti ili preuzeti ovdje

Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije možete pogledati ili preuzeti ovdje

 

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

 

Službenica za informiranje

Jelena Malekinušić, mag.oec.
Tel.: 044/658-935
Fax: 044/658-210
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

OVDJE MOŽETE SAZNATI ŠTO JE PONOVNA UPORABA INFORMACIJA:

http://www.pristupinfo.hr/sto-je-ponovna-uporaba-informacija/   

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13 i 85/15.) http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br.106/12.- pročišćeni tekst.) https://www.zakon.hr/z/220/Zakon-o-zaštiti-osobnih-podataka

Zakon o zaštiti tajnosti podataka(»Narodne novine«, br.1089/96.) http://www.zakon.hr/z/748/Zakon-o-zaštiti-tajnosti-podataka

Izvješća:

Godišnje izvješće za 2023. godinu PDF
Godišnje izvješće za 2023. godinu CSV

Godišnje izvješće za 2022. godinu PDF
Godišnje izvješće za 2022. godinu CSV

Godišnje izvješće za 2021. godinu

Godišnje izvješće za 2020. godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu

Godišnje izvješće za 2015. godinu

Izjava o pristupačnosti


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3