Subota 15 Lipanj 2024

Glavna funkcija reciklažnog dvorišta je odvojeno sakupljanje otpada i njegovo privremeno skladištenje. Reciklažno dvorište je prostor u kojem se prikuplja, sortira i privremeno skladišti otpad i predstavlja prvu stepenicu u procesu recikliranja (svaki postupak oporabe, kojima se otpadni materijal prerađuje u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu, osim u energetske svrhe). Stoga postojanje reciklažnog dvorišta na određenom području u svakom slučaju pozitivno utječe na povećanje stope recikliranja otpada kako na lokalnoj tako i na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Izgradnja reciklažnog dvorišta na području općine Velika Ludina imati će pozitivan utjecaj u procesu održivog gospodarenja otpadom jer će doprinijeti da se znatna količina posebnih vrsta otpada ne odlaže kao do sada na odlagališta otpada nego da bude odvojeno prikupljena te zaprimljena unutar reciklažnog dvorišta poštujući  svu zakonsku regulativu. Glavna funkcija reciklažnih dvorišta i je da se smanji količina otpada koji će biti direktno odlagan na odlagališta u obliku miješanog komunalnog otpada na način da se izvrši njegovo odvojeno prikupljanje i selekcija kako bi se u što većoj mjeri mogao pripremiti za proces ponovne uporabe, recikliranja (oporaba) itd.

Također, bolja informiranost građana o važnosti odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, obavještavanjem stanovnika na području općine Velika Ludina da će realizacijom projekta na svom području imati reciklažno dvorište te moći predati otpad bez naknade doprinijet će održivom gospodarenju otpadom i unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom jer će se problematični otpad, glomazni otpad i druge sastavnice komunalnog otpada manje odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad ili nepropisno odbacivati u okoliš.


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3