Utorak 15 Listopad 2019

PROGRAMI UZ PRORAČUN O KOM. INF. I DR. za 2013.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine br.26/03.-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba) i članka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09 i 7/11), Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj ____. sjednici održanoj ________2012. godine, donijelo je P R O G R A M održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Opširnije...

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2013. GODINU

Na temelju članka 39.,a u svezi s člankom 16. Zakona o Proračunu ( NN broj 87/08 ) i članka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj 6/09 i 7/11), Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj sjednici održanoj 2012. godine, donijelo je NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2013. GOD. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2014. I 2015. GOD.

Opširnije...


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3