Nedjelja 14 Srpanj 2024

Vijesti - Ludina

Zelena čistka u Velikoj Ludini

Dana 22.04.2017. održala se akcija „Zelena čistka“ u koju se četvrtu godinu za redom uključila i Općina Velika Ludina. Djelatnici općine, poduzeća „Ludina“ d.o.o., članovi fitnes kluba „Fit“, članovi političke stranke HDZ i ekološki osviješteni građani odlučili su očistiti nekoliko lokacija od smeća. Nastavljajući, sada već trogodišnju tradiciju pristupilo se čišćenju divljeg odlagališta uz nasip rijeke Česme. Akcija se nastavila prikupljanjem otpada kojeg su nesavjesni građani odbacili na izvorištu pitke vode u Ruškovici .
Općina Velika Ludina zadnjih godina aktivno se bavi saniranjem divljih deponija otpada pa je okoliš Općine sve čišći i uredniji, a ovakvim akcijama polako se utječe na svijest građana. Ovakav primjer pozitivno djeluje na građane, te se nadamo da će ga slijediti i ostali građani, a što će rezultirati smanjenjem onečišćenja okoliša.

Intervju s načelnikom Općine Velika Ludina Draženom Pavlovićem

Općinu Velika Ludina gotovo 12 godina uspješno vodi načelnik Dražen Pavlović. Posjetili smo ga i porazgovarali s njim o aktualnim temama na tom području.
Što je u Općini Velika Ludina u planu od kapitalnih investicija za ovu godinu?


Za 2017. godinu nismo planirali baš previše investicija s obzirom da je ovo izborna godina, što znači da će načelnik jedno vrijeme funkcionirati kao tehnički načelnik, dok se ne konstituira nova vlast. Smatram to kao godinu preispitivanja pa se većina planiranog odnosi na održavanje naše komunalne infrastrukture, od cesta, rasvjete, groblja i ostale imovine. U planu je uređenje dva zadnja društvena doma, jer ostali su svi uređeni, svi imaju nove krovove, fasade, stolariju i sanitarne čvorove. Preostali su dom u Kompatoru, koji nije uređivan ranije zbog legalizacije koja je sad riješena te ćemo u njega uložiti oko 150.000,00 kuna koje smo dobili iz Fonda regionalnog razvoja. Drugi dom je u Gornjoj Vlahiničkoj za kojeg su mještani tražili unutarnje uređenje, a s obzirom da je to jedan od većih domova na njegovo će se uređenje utrošiti oko 21.000,00 eura, od čega oko 19.000,00 eura iz Mjere 7.4. koja ide preko LAG-a Moslavina te 2.000,00 eura iz proračuna Općine Velika Ludina.

Opširnije...

Eko Moslavina d.o.o. - cjenici usluga za 2017.g.

Cijenik prijama, odvoza i zbrinjavanja odlaganjem miješanog komunalnog otpada možete preuzeti ovdje

Cijenik zbrinjavanja otpada iz internih i eksternih obuhvata možete preuzeti ovdje

Cijenik prijama, odvoza i zbrinjavanja odlaganjem miješanog komunalnog otpada u kontejnerima možete preuzeti ovdje

Cijenik prijevoza otpada specijalnim vozilom možete preuzeti ovdje

 


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3