Srijeda 18 Svi 2022

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA

KLASA: 604-01/16-01/02, URBROJ: 2176/19-01-16-2

Velika Ludina, 04.10.2016.

Na temelju članka 5. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina broj: 8/13) i članka 57. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14) Općinski načelnik objavljuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola
s prebivalištem na području Općine Velika Ludina

Pravo prijave na Natječaj imaju svi redoviti studenti i učenici srednjih škola, državljani Republike Hrvatske, sa stalnim prebivalištem na području Općine Velika Ludina.
Za školsku godinu 2016./2017. dodijelit će se:
5 (pet) stipendija studentima s područja Općine Velika Ludina i
20 (dvadeset)stipendija učenicima srednjih škola s područja Općine Velika Ludina

Pravo naučeničku stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja mogu ostvariti kandidati koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su redoviti učenici srednje škole,
- da imaju prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi (8.) razred
osnovne škole, najmanje 3,00,
- da ne ponavljaju godinu,
- da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dohodovni cenzus(50% od
proračunske osnovice), koji godišnje objavljuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
- da imaju prebivalište na području Općine Velika Ludina,
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.

Pravo na studentsku stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija mogu ostvariti kandidati koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- da su redoviti studenti,
- da ne ponavljaju godinu, odnosno da redovito napreduju u studiju osim u slučaju
mirovanja studentskih prava,
- da nemaju status apsolventa,
- da imaju prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 2,50, odnosno
studenti 1. godine studija završen zadnji razred srednje škole s prosječnom ocjenom
najmanje 3,00.
- da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dohodovni cenzus(50% od
proračunske osnovice), koji godišnje objavljuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
- da imaju prebivalište na području Općine Velika Ludina,
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Zamolba,
2. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva,
3. Uvjerenje ili Potvrda o upisu,
4. Prijepis ocjena,
5. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu ili Potvrda HZMO o ostvarenom dohotku,
6. Uvjerenje o prebivalištu,
7. Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
8. Kopija kartice tekućeg računa.

Dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca. Dokumenti mogu biti preslike, koje nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na Internet stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija.

Stipendije se dodjeljuju za desetomjesečno razdoblje, a isplaćuju se za studente u mjesečnim obrocima od 600,00 kn počevši od 01.10.2016. do 31.07.2017. godine, a za učenike srednjih škola u mjesečnim obrocima od 300,00 kn počevši od 01.09.2016. do 30.06.2017. godine.

Molbe sa nepotpunom dokumentacijom i dospjele izvan roka neće se razmatrati.
Nakon završenog odabira dokumenti se ne vračaju kandidatima.

Prijave na natječaj sa navedenom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

OPĆINA VELIKA LUDINA
Odbor za školstvo i dodjelu stipendija
Sv. Mihaela 37
„-za dodjelu stipendije“
44316 VELIKA LUDINA

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje

Zamolbu za učenike možete preuzeti ovdje

Zamolbu za studente možete preuzeti ovdje

 


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3