Petak 15 Siječanj 2021

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA. OPĆINA VELIKA LUDINA

KLASA: 604-01/16-01/03, URBROJ: 2176/19-03-16-2

Velika Ludina, 04.10.2016.

Na temelju članka 5. stavak 2. Pravilnika o sufinanciranju smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina“ broj: 5/15) i članka 57. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14) Općinski načelnik objavljuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje smještaja u učeničke domove
učenicima srednjih škola s prebivalištem na području
Općine Velika Ludina

Pravo prijave na Natječaj imaju svi redoviti učenici srednjih škola, državljani Republike Hrvatske, sa stalnim prebivalištem na području Općine Velika Ludina.
Za školsku godinu 2016./2017. sufinancirat će se 20 smještaja učenika u učeničke domove u visini 25% od pune cijene smještaja.

Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Prijavni obrazac,
2. Uvjerenje ili Potvrda o upisu u srednju školu u tekućoj školskoj godini,
3. Uvjerenje ili potvrda o upisu u učenički dom u tekućoj školskoj godini,
4. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva,
5. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za posljednja 3 mjeseca (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija i stalna socijalna pomoć)
6. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu,
7. Potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
8. Potvrda za brata ili sestru o pohađanju srednje škole ili fakulteta,
9. Preslika osobne iskaznice učenika,
10. Uvjerenje o prebivalištu učenika,
11. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda,
12. Izjava da učenik nije korisnik prava na sufinanciranje smještaja u učenički dom ili korisnik općinske, županijske ili državne stipendije.

Dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca. Dokumenti mogu biti preslike, koje nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Prijavni obrazac može se izlistati na internetskim stranicama Općine (http://www.opcina-vludina.hr/) ili podignuti u zgradi Općine (Velika Ludina, Sv. Mihaela 37 – prijemni ured).
Prijedlog liste reda prvenstva za sufinanciranje smještaja u učeničke domove objavit će se na Internet stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina u roku od 30 dana od objave natječaja.

Molbe sa nepotpunom dokumentacijom i dospjele izvan roka neće se razmatrati.
Nakon završenog odabira dokumenti se ne vračaju kandidatima.

Prijave na natječaj sa navedenom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

OPĆINA VELIKA LUDINA
Odbor za školstvo i dodjelu stipendija
Sv. Mihaela 37
„-za sufinanciranje učeničkih domova“
44316 VELIKA LUDINA

Prijavni obrazac za učeničke domove možete preuzeti ovdje


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3