Nedjelja 14 Srpanj 2024

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA, KLASA: 021-01/15-02/02, URBROJ: 2176/19-02-14-1

Velika Ludina, 21.01.2015.

Na temelju članka 39. i 40. stavak 2. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

S A Z I V A

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

za dan 27.01.2015. godine (utorak) u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u Općini Velika Ludina, Sv.Mihaela 37 - I. kat – vijećnica.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

D N E V N I R E D :

- Utvrđivanje kvoruma po Statutu Općine Velika Ludina i Poslovniku o radu

Općinskog vijeća

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

(Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća)

Prilog: Zapisnik

Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća;

2. Aktualni sat

Prilog: Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 16. i 17.

sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina, utrošak po domovima za 2013. god.,

Izvjestitelj: Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća, voditelj financijskih poslova,

3. Razmatranje Policijskih izvješća o stanju sigurnosti i stanju prometa na području Općine

Velika Ludina za 2014. godinu

Prilog: Izvješće o stanju sigurnosti i sigurnosti prometa za 2014. godinu

Izvjestitelj: - Načelnici Policijske postaje Kutina,

- predsjednik Općinskog vijeća i tajnica;

4. Razmatranje prijedloga I Izmjena i dopuna Odluke o naknadi za razvoj u cijeni vodne

usluge na području Općine Velika Ludina

Prilog: Prijedlog I Izmjena i dopuna Odluke o naknadi za razvoj

Izvjestitelj: Predstavnik Moslavine d.o.o. Kutina Josipa Lisak Klepica,

predsjednik Općinskog vijeća i Općinski načelnik,

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja turističke zone Mala

Ludina

Prilog: Prijedlog Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja turističke zone Mala Ludina

Izvjestitelj: Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća;

6. Donošenje Odluke o isplati poticaja u poljoprivredi za sadnju dugogodišnjih nasada,

sadnica jagoda i subvencije police osiguranja na području Općine Velika Ludina za 2014.g.

Prilog: Prijedlog Odluke i Zapisnik Odbora za poljoprivredu

Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za poljoprivredu i Predsjednik Općinskog vijeća;

7. Razmatranje i donošenje I Izmjena i dopuna Odluke o plaći za rad Općinskog načelnika iz

radnog odnosa Općine Velika Ludina

Prilog: Prijedlog I Izmjena i dopuna Odluke o plaći

Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća i Općinski načelnik;

8. Razmatranje i donošenje II Izmjena i dopuna Odluke o naknadi za rad Općinskog načelnika

i zamjenika Općinskog načelnika Općine Velika Ludina

Prilog: Prijedlog II Izmjena i dopuna Odluke o naknadi

Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

9. Imenovanje Povjerenstva za prijenos komunalnih vodnih građevina iz vlasništva Općine

Velika Ludina u vlasništvo zajedničkog komunalnog poduzeća Moslavine d.o.o. na javnog

isporučitelja vodnih usluga što je obavezno sukladno Zakonu o vodama

Prilog: Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva

Izvjestitelj: Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća.

Zbog važnosti dnevnog reda molimo izabrane vijećnike i izvjestitelje dnevnog reda da se sjednici obvezno odazovu u zakazano vrijeme, a svoj eventualni izostanak da opravdaju na telefon broj 658-250 Tajnici Općine.

Točnost otpravka ovjerava Općinsko vijeće

tajnica: Predsjednik:

Jelena Petreković Vjekoslav Kamenščak


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3