Utorak 16 Srpanj 2024

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina i aktualnog sata u kojem je raspravljano o izvješću o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 16. i 17. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina i utrošku po domovima za 2013. godinu. Načelnik Dražen Pavlović je istaknuo kako se očekuje veći prihod od rudne

 rente, a Općina i dalje vodi borbu kako bi se ostvario prihod od rudne rente za skladištenje plina u Okolima. Nadalje su razmatrana Policijska izvješća o stanju sigurnosti i stanju prometa na području Općine Velika Ludina za 2014. godinu, a predsjednik Općinskog vijeća Vjekoslav Kamenščak naglasio je kako se većina prometnih nezgoda događa na županijskoj prometnici Kutina-Ivanić Grad, ali nije ništa učinjeno kako bi se broj tih nezgoda smanjio. Razmatran je i prijedlog I Izmjena i dopuna Odluke o naknadi za razvoj u cijeni vodne usluge na području Općine Velika Ludina. Tako će ta naknada za razvoj porasti za građane s 1,41 kuna na 2 kune, a za pravne osobe s 2,13 kuna na 3 kune po kubnom metru vode. Načelnik Pavlović obrazložio je kako sve jedinice lokalne samouprave u okruženju imaju veću naknadu, a novcem od ovog povećanja naknade Općina Velika Ludina će riješiti dugovanja prema Moslavini d.o.o. Razmatrana je i donesena Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja turističke zone Mala Ludina gdje vlasnik već izgrađenog turističkog objekta namjerava izgraditi i wellness centar s pripadajućim sadržajima. Donesena je i Odluka o isplati poticaja u poljoprivredi za sadnju dugogodišnjih nasada, sadnica jagoda i subvencije police osiguranja na području Općine Velika Ludina za 2014.godine. Kako se javio veći broj zainteresiranih nego što se očekivalo biti će isplaćena sredstva planirana u proračunu za tu namjenu, a ukoliko će biti mogućnosti ostatak novca isplatiti će se nakon rebalansa proračuna. Razmatrana je i donesena I Izmjena i dopuna Odluke o plaći za rad Općinskog načelnika iz radnog odnosa Općine Velika Ludina te II Izmjena i dopuna Odluke o naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Velika Ludina. Načelnik Dražen Pavlović obrazložio je kako su plaće i naknade načelnika i zamjenika načelnika i ovim povećanjem na 8.000 odnosno 2.700 kuna i nadalje najmanje u županiji, a prije povećanja plaća načelnika bila je manja od pojedinih zaposlenika Općine. U nastavku sjednice imenovano je Povjerenstvo za prijenos komunalnih vodnih građevina iz vlasništva Općine Velika Ludina u vlasništvo zajedničkog komunalnog poduzeća Moslavine d.o.o. na javnog isporučitelja vodnih usluga što je obavezno sukladno Zakonu o vodama. Za potpisivanje financijske dokumentacije Općine Velika Ludina, Dječjeg vrtića i Knjižnice i čitaonice imenovana je Marta Kucelj, a donesena je i odluka o izboru povjerenstva za izbor ravnatelja Knjižnice i čitaonice Velika Ludina.


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3