Srijeda 24 Travanj 2024

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina i ktualnog sata u kojem je prihvaćeno Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 23. i 24. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina vijećnici Općinskog vijeća Velike Ludine su razmatrali i usvojili Financijsko izvješće

za razdoblje od 01.01. do 30.09.2015. godine za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina. Nadalje su razmatrane i usvojene III Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2015. godinu sa III Izmjenama i dopunama Programa, Odluku o III Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika Ludina i III Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina. Načelnik Općine Dražen Pavlović obrazložio je kako je do ovih izmjena Proračuna došlo radi uređenja prometnica i poljskih puteva, povećana je stavka za uređenje zelenih površina, u planu je postavljanje autobusnih kućica, a nešto su smanjena izdvajanja za vatrogastvo obzirom da se nije krenulo u nabavku opreme za vatrogasna društva. Razmatrano je i usvojeno Financijsko izvješće Proračunskih korisnika Općine Velika Ludina o utrošku financijskih sredstava za 2014. godinu te je donesena Odluka o dodjeli stipendija studentima i učenicima srednjih škola s područja Općine Velika Ludina za školsku godinu 2015./2016. Dodijeliti će se pet stipendija studentima po 600 kuna mjesečno i 20 stipendija učenicima po 300 kuna mjesečno. Donesena je i Odluka o sufinanciranju smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina u iznosu od 25% za školsku godinu 2015./2016. Razmatrana je i donesena Odluke o plaći za rad Općinskog načelnika Općine Velika Ludina koji dužnost obnavlja profesionalno na taj način da je Odluka usklađena s novim pravilnikom o plaćama dužnosnika. Donesena je i Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Velika Ludina te je razmatrana i donesena Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina u svrhu političkih aktivnosti i izborne promidžbe tako što će se te aktivnosti naplaćivati 200 kuna po okupljanju, a Odluka je donesena na zahtjev državnog ministarstva. Donesena je Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina te Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Velika Ludina. Nadalje je donesena Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta Velike Ludine. Načelnik Dražen Pavlović obrazložio je kako su ove izmjene potrebne radi rješavanja problema oko puta od ambulante do Školske ulice te zbog izgradnje dječjeg igrališta u središtu Velike Ludine.

"Nadamo se da će se igralište financirati iz fondova EU i da ćemo dobiti jedno lijepo okupljalište za najmlađe u središtu naše općine, ovim izmjenama riješiti ćemo i problem puta obzirom da jedan od vlasnika ne pristaje na prodaju zemljišta za put, a izvlaštenje bi nas koštalo dvostruko više nego izmjene Detaljnog plana"-kazao je načelnik Pavlović.
U nastavku sjednice prihvaćen je Zapisnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područni ured u Sisku o kontroli podataka o stažu osiguranja i osnovicama koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja kod Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za period od 2003. do 2012. godine. Na kraju je donesena i Odluka da se poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza za 2016. godinu prenesu na Poreznu upravu Ispostava Kutina.


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3