Ponedjeljak 27 Svi 2024

Vijesti - Općina

Usvojene II Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2016. godinu

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina vijećnici Općine Velika Ludina su u aktualnom satu 29. sjednice Općinskog vijeća prihvatili Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 28. i 29. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina. Nadalje je donesena Odluka o davanju suglasnosti za

Opširnije...

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA, PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-01/16-02/03, URBROJ: 2176/19-02-16-3

Velika Ludina, 25.05.2016.

Na temelju članka 39. i 40. stavak 2. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
S A Z I V A

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
za dan 31.05.2016. godine (utorak) u 16,00 sati.

Opširnije...


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3