Nedjelja 1 Listopad 2023

Vijesti - Općina

Godišnja nagrada Osnovnoj školi

Nakon utvrđivanja kvoruma po Statutu Općine Velika Ludina i Poslovniku o radu Općinskog vijeća i usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina vijećnici Općine Velika Ludina su u aktualnom satu prihvatili Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 20. i 21. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina.

Opširnije...

Pravilnik o sufinanciranju smještaja u učeničke domove

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA

OPĆINSKO VIJEĆE, KLASA: 602-01/15-01/08, URBROJ: 2176/19-01-15-1

Velika Ludina, 26.08.2015.

Na temelju članka 143. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i članka 34. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina" broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 21. sjednici održanoj dana 26.08.2015. godine donijelo je

P R A V I L N I K

o sufinanciranju smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola

Opširnije...


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3