Srijeda 7 Prosinac 2022

REPUBLIKA HRVATSKA,SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA,OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/15-01/10, URBROJ: 2176/19-01-15-3

Velika Ludina, 07.05.2015.

PREDMET: Poziv za dostavu Ponude

 Poštovani,

Općina Velika Ludina kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za nabavu: Radovi na sanaciji klizišta kod Lovačkog doma u Pešćenici.

U privitku ovog dopisa dostavljamo Vam Uputu za sastavljanje ponude s popisom dokumenata koje trebate dostaviti u svojoj ponudi kako biste dokazali da ne postoje razlozi za obvezno isključenje Vas kao ponuditelja i kojima dokazujete pravnu i poslovnu te tehničku sposobnost.

Vašu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 15.05.2015. godine do 14,30 sati na adresu: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina, preporučenom poštom ili osobnom dostavom.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi,

naznaka „ne otvaraj ".

Ponude se otvaraju javno dana 15.05.2015. godine u 14,30 sati.

S poštovanjem.

Načelnik:

Dražen Pavlović

Privitak:

Uputa za sastavljanje i dostavu ponuda možete preuzeti ovdje

Troškovnik možete preuzeti ovdje


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3