Četvrtak 8 Lipanj 2023

Tijekom redovnog obilaska terena na području općine Velika Ludina, uočena su neodržavanja  zemljišta    koja graniče sa javnom površinom ( grabe),  a utječu na funkcionalnost otvorenog odvodnog sustava.

Temeljem Odluke o komunalnom redu (SN 2/19) sukladno Članku 102.

 

Funkcionalnost otvorenog odvodnog sustava osiguravaju mjerama održavanja pravna ili fizička osoba u svojstvu vlasnika ili korisnika zemljišta i objekata koji neposredno graniče s javnom površinom (dalje: izvršenik), a u slivnoj dionici koja je određena duljinom granične međe prema javnoj površini.

Mjere održavanja uključuju:

- uklanjanje nanosa i muljnog taloga u ukupnoj duljini slivne dionice;

- uklanjanje muljnog taloga iz propusnih cijevi prilaza;

- profiliranje stranica i dna odvodnog jarka;

- korekcije visine i profila propusnih cijevi prema visinskim značajkama slivne dionice i 

  propusnoj moći.

Mjere održavanja provode se u redovitoj dinamici najmanje dva puta godišnje te u izvanrednim slučajevima po stvarnoj potrebi.

Vlasnici zemljišta dužni su se pridržavati prava i obveza, održavati komunalni red i pridonositi boljem  životu naše općine.

U idućim mjesecima moguće su pojave većih oborina te bi ne održavanost odvodnog sustava moglo utjecati na pojavu poplava, te na ovaj način podsjećamo mještane da obrate pozornost i uklone eventualne nedostatke na zemljištu na kojem su vlasnici, suvlasnici ili korisnici.

S poštovanjem.

Referent- komunalni redar

Verica Kesak


iTransparentnost

Vrijeme

Zagreb °C
Osijek °C
Split °C
  08.06.2023 Ferienhaus Ostsee

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3