Četvrtak 25 Travanj 2024

Takozvana „Učiteljska zgrada“ u kojoj su većinom stanovali i stanuju učitelji Osnovne škole Ludina sagrađena je 1968. godine. Ta zgrada smještena je u samom centru Velike Ludine. Od kada je sagrađena, o zgradi i održavanju zgrade nitko nije vodio računa te je zgrada poprilično oronula.

U novijem razdoblju vlasništvo nad zgradom dato je Općini Velika Ludina.

Općina Velika Ludina je, sukladno pažnji dobrog gospodara, vrlo brzo pokrenula određene predradnje i radnje da bi se zgrada mogla početi obnavljati.

Kao prvo, zgrada nije imala legalni status, pa je Općina morala odraditi sve radnje kako bi zgrada dobila legalni status. Nakon toga, Općina je pokrenula etažiranje pojedinih stambenih dijelova zgrade koje nije bilo do tada odrađeno.  Nakon etažiranja zgrade Općina je potaknula sve stanare koji su u međuvremenu postali vlasnici stanova da izvrše legalan upis svojih stambenih dijelova (u ovom trenutku od šest stanova, pet je privatiziranih, a jedan je i dalje u vlasništvu Općine i najmu).

Nakon svih ovih radnji Općina je organizirala vlasnike stanova da između sebe izaberu predstavnika stanara te je tako organizirano Vijeće stanara koje je odlučilo o izboru upravitelja zgrade. Upravljanje zgrade dobilo je Stan projekt iz Kutine.

Da bi se moglo početi sa određenim radovima Vijeće stanara je izglasalo i potrebnu visinu stambene pričuve koju plaćaju svi vlasnici stanova. Sve ove radnje završene su prije dvije godine i sada kada se je skupila na žiro-računu određena količina novca iz pričuve podignut je kredit i izvedena je najvažnija investicija na obnovi zgrade, a to je obnova dotrajalog krova i obnova krovne limarije, uz to uređen je ulaz u zgradu, uređeno je stubište zgrade i uređeni su dimnjaci na zgradi koji su stradali u potresu.

Na taj način zgrada je zaštićena od daljnjeg propadanja, prokišnjavanja te su stvoreni dobri uvjeti za daljnju obnovu zgrade, zajedničkih dijelova zgrade i zajedničkog dvorišta zgrade.

U svemu do sada Općina i načelnik Općine imali su vodeću ulogu. Sada smatramo da će sami stanari kroz Vijeće stanara i vođeni predstavnikom stanara odlučivati o svim daljnjim akcijama u narednim godinama.

Nadamo se da će stanari uskoro urediti okoliš zgrade, maknuti drveće koje okružuje zgradu, a šteti samoj zgradi jer ju nadvisuje, udara po fasadi te da će zgrada biti uz novu zgradu Općine Velika Ludina, uz obnovljenu crkvu Sv. Mihaela Ark., uz Župni dvor, uz novo uređeni društveni dom V. Ludina, uz novi Dječji vrtić itd., još jedna u nizu lijepih zgrada u centru Velike Ludine.

 

Načelnik Općine Velika Ludina:

Dražen Pavlović, mag.oec.


iTransparentnost

Galerija fotografija

Vrijeme

Zagreb °C
Osijek °C
Split °C
  25.04.2024 Ferienhaus Ostsee

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3