Nedjelja 14 Travanj 2024

Vijesti - Općina

Javni natječaj za poticaje u poljoprivredi

Županija Sisačko-moslavačka raspisala je javni natječaj za dodjelu poticaja u poljoprivredi, više informacija možete doznati na sljedećem linku ovdje

Natječaj za odgojitelja u Dječjem vrtiću

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, DJEČJI VRTIĆ LUDINA, UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 112-01/15-01/09, Ur.broj: 2176-77-15-1

Velika Ludina, 15.10.2015.

Na temelju članka 59. Zakona o radu („Narodne novine" br. 93/14), članka 26. i 28. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine" br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Ludina i Odluke sa 73. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina od 30.09.2015. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

- odgojitelj predškolske djece (m/ž) – 1 izvršitelj

Opširnije...

Natječaj za sufinanciranje učeničkih domova

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA

KLASA: 604-01/15-01/04, URBROJ: 2176/19-03-15-2

Velika Ludina, 12.10.2015.

Na temelju članka 5. stavak 2. Pravilnika o sufinanciranju smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina" broj: 5/15) i članka 57. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine Općine Velika Ludina" broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14) Općinski načelnik objavljuje

N A T J E Č A J

za sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina

Opširnije...

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA,OPĆINA VELIKA LUDINA

KLASA: 604-01/15-01/02, URBROJ: 2176/19-01-15-2

Velika Ludina, 12.10.2015.

Na temelju članka 5. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina broj: 8/13) i članka 57. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine Općine Velika Ludina" broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14) Općinski načelnik objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola

Opširnije...


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3