Ponedjeljak 22 Travanj 2024

Natječaji

Oglas za prijem službenika na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA,OPĆINA VELIKA LUDINA,PROČELNIK JUO

KLASA: 112-01/16-01/___URBROJ: 2176/19-04-16-1

Velika Ludina, 28.11.2016.

Na temelju članaka 18., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 86/08 i 61/11), članka 23. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 74/10 i 125/14) i članka 10. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br.: 6/15, 7/15 i 4/16), a sukladno Sistematizaciji i klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina raspisuje
O G L A S
za prijam službenika u službu na određeno vrijeme
radi zamjene odsutnog službenika na radno mjesto:

1. komunalni referent – 1 izvršitelj/ica, na određeno uz probni rad od tri mjeseca.

Opširnije...

Natječaj za Stručno osposobljavanje

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „MOSLAVINA“ raspisuje NATJEČAJ za Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

– Mjera „Rad i staž i prijevoz“

Natječaj možete pogledati ili preuzeti ovdje

Natječaj za sufinanciranje smještaja u učeničke domove srednjih škola

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA. OPĆINA VELIKA LUDINA

KLASA: 604-01/16-01/03, URBROJ: 2176/19-03-16-2

Velika Ludina, 04.10.2016.

Na temelju članka 5. stavak 2. Pravilnika o sufinanciranju smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina“ broj: 5/15) i članka 57. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14) Općinski načelnik objavljuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje smještaja u učeničke domove
učenicima srednjih škola s prebivalištem na području
Općine Velika Ludina

Opširnije...


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3