Petak 18 Lipanj 2021

III Izmjene i dopune Statuta

III Izmjene i dopune Statuta Općine Velika Ludina možete pogledati ili preuzeti ovdje

Statut Općine Velika Ludina

Na temelju članaka 132. - 137. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 41/01. i 55/01.) i članaka 8. i 35. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članaka 24. Statuta Općine Velika Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina” broj: 7/01, 9/01 i 2/06.) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 2. sjednici održanoj dana 10.07.2009. godine donijelo je

 

 

S T A T U T

OPĆINE VELIKA LUDINA

Opširnije...

Poslovnik Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članaka 24. Stauta Općine Velika Ludina ("Službene novine Općine Velika Ludina 7/01, 9/01 i 2/06) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 2. sjednici održanoj 10.07.2009. godine donijelo je

 

 

P O S L O V N I K

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VELIKA LUDINA

Opširnije...

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama poslovnika Općine Velika Ludina

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/13-01/04

URBROJ: 2176/19-02-13-1

 

Velika Ludina, 27.03.2013.

 

 

Na temelju članaka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12), te članaka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina” 6/09 i 7/11) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 29. sjednici održanoj 27.03.2013. godine donijelo je

 

 

POSLOVNIČKU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

P O S L O V N I K A

OPĆINE VELIKA LUDINA

Opširnije...


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3