Petak 18 Lipanj 2021

Izmjene i dopune Statuta Općine Velika Ludina

Na temelju članaka 132. - 137. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 41/01. i 55/01.) i članaka 8. i 35. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članaka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina” 6/09) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 20. sjednici održanoj 20.12.2011. godine donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE

S T A T U T A

OPĆINE VELIKA LUDINA

Opširnije...

Statutarna Odluka 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/05
URBROJ: 2176/19-02-13-1

Velika Ludina, 27.03.2013.


Na temelju članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12), te članaka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina” 6/09 i 7/11) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 29. sjednici održanoj 27.03.2013. godine donijelo je

Opširnije...


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3